Kouvolan Matkatoimisto Oy:n räätälöityjen kaupunkilomien erityisehdot » Kouvolan Matkatoimisto

Kouvolan Matkatoimisto Oy:n räätälöityjen kaupunkilomien erityisehdot

Kouvolan Matkatoimiston lisä- ja erityisehdot räätälöidyille matkapaketeille 1.7.2018 alkaen

SOVELTAMINEN JA MATKAPAKETIN SISÄLTÖ

Kaikki Kouvolan Matkatoimiston räätälöidyt matkapaketit ovat yksityiseen tarkoitukseen hankittuja omatoimimatkoja. Matkapaketit räätälöidään ja varaukset tehdään asiakkaan erillisestä toimeksiannosta, perustuvat reittilentoihin ja niiden erityisluonteen vuoksi noudatamme erityisehtoja. Muilta kuin näissä ehdoissa mainituilta osin sovellamme yleisiä matkapakettiehtoja (YME). Matkapakettien hinnat ja sisältö perustuvat kunkin päivän voimassaoleviin hintatietoihin, valuuttakursseihin sekä kohdetietoihin.

Matkan hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on yksilöity hintaan kuuluviksi matkaohjelmassa. Lippuun merkityt pakolliset ja etukäteen lipulla perittävät lentoverot sisältyvät matkan hintaan. Sen sijaan kohteesta lähdettäessä paikallisille viranomaisille maksettavat lentokenttäverot matkustaja maksaa itse käteisellä paikan päällä. EU-maissa arvonlisävero sisältyy matkojen hintaan.


SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA MAKSUT

Asiakkaalla on velvollisuus tutustua tarjouksen ja matkavahvistuksen sisältöön ja ilmoittaa niissä mahdollisesti olevista virheistä Kouvolan Matkatoimistolle ennen maksujen suorittamista. Matkantilaaja vastaa matkanjärjestäjälle antamiensa matkustajatietojen ja mahdollisten erityistarpeiden oikeellisuudesta (YME 2.6.5.).

Sopimus syntyy, kun matkustaja maksaa ennakkomaksun tai lähellä lähtöä varattaessa matkan koko hinnan Kouvolan Matkatoimistolle, ellei matkan vahvistuksen yhteydessä toisin ilmoiteta.
Jotkut erikoismatkat tai –palvelut ja hintatyypit saattavat edellyttää ennakko-ostoajan tai muun erityisehdon soveltamista ja tästä mainitaan varausvahvistuksessa.
Hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva Kouvolan Matkatoimiston palvelumaksu.

Ennakkomaksun suuruus on 150€/hlö Eurooppaan suuntautuvista matkoista ja 250€/hlö kaukomatkoista, jollei matkavahvistuksessa toisin ilmoiteta. Ennakkomaksu maksetaan 7 päivän kuluessa varauksen tekemisestä, jollei varausvahvistuksessa toisin ilmoiteta.
Loppumaksu suoritetaan viimeistään 45 vrk ennen matkaa. Jos lähtöön on vähemmän kuin 45 vrk, suoritetaan koko matkan hinta välittömästi toimistoomme tai pankkiin.
Suorittamalla varausmaksun asiakas hyväksyy Yleisiin Matkapakettiehtoihin sekä Kouvolan Matkatoimisto Oy:n erityisehtoihin sisältyvät määräykset ja niihin varausvahvistuksessa vahvistetut poikkeukset sekä ne mahdolliset esitteen/nettisivujen tietoihin tulleet muutokset, jotka Kouvolan Matkatoimisto Oy saattaa hänen tietoonsa matkan vahvistamisen yhteydessä.

LAPSIALENNUKSET

Lapsihinnat vaihtelevat kohteittain ja hotelleittain. Myös lapsihintoihin oikeuttavat ikärajat vaihtelevat hotelli- ja lentoyhtiökohtaisesti. Kysy lapsihinnat toimistostamme.

MATKALIPUT JA VAHVISTUS

Matkalasku on vahvistus varaamistanne palveluista. Tarkistakaa, että nimet, lähtöpäivä sekä lento- ja hotellitiedot ovat oikein vahvistuksessa. Mahdollisten epäselvyyksien ilmetessä ottakaa välittömästi yhteys toimistoomme. Erityisen tärkeää on, että nimi joka vahvistuksessa on täsmää matkustusdokumentissa olevan nimen kanssa, koska lentolippu kirjoitetaan sille nimelle mikä vahvistuksessa on. Jos nimi tulee lentolippuun väärin, voi nimen muuttaminen ja väärällä nimellä matkustaminen olla mahdotonta tai se voi aiheuttaa merkittäviä lisäkuluja. Tällöin Kouvolan Matkatoimisto ei ole vastuussa matkustajalle aiheutuneista kuluista tai matkalle lähdön estymisestä.
Matkaliput toimitetaan tilaajalle noin 1-2 viikkoa ennen matkan alkua sähköpostitse tai kirjepostina, jos niin erikseen sovitaan.

PERUUTUSEHDOT JA TAKAISINMAKSUT

Räätälöityjen matkapakettien erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisistä matkapakettiehdoista poikkeavia peruutusehtoja (YME 4.4.).
Yleisissä pakettimatkaehdoissa mainitut toimistokulut ovat 100€/matkustaja.

Jos varusvahvistuksessa ei toisin vahvisteta, noudatamme seuraavia peruutuskuluja:

- jos matka peruutetaan viimeistään 45 vrk ennen lähtöä, peruutuskuluina peritään toimistokulut 100€/matkustaja

- jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 45 vrk mutta viimeistään 21 vrk ennen matkan alkamista, peruutuskuluina peritään matkan ennakkomaksu

- jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 21 vrk mutta viimeistään 7 vrk ennen matkan alkamista, peruutuskuluina peritään 50% matkan hinnasta

- jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vrk mutta viimeistään 3 vrk ennen matkan alkamista, peruutuskuluina peritään 75% matkan hinnasta

- jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 3 vrk matkan alkamista, peruutuskuluina peritään 95% matkan hinnasta

- jos matkaa ei peruuteta, mutta matkustaja ei saavu sovitulle lähtöpäivälle matkan alkaessa, ei matkan hinnasta suoriteta takaisinmaksua.

- Jos peruutus johtaa siihen, että huone jää vajaaksi, vastaavat peruuttaja ja huoneeseen jäljelle jäävä matkustaja yhteisvastuullisesti huoneen vajaakäyttölisästä.

- Peruutuksen yhteydessä perimme aina lisäksi etukäteen tilatuista ja vahvistetuista lisäpalveluista aiheutuneet kustannukset (esim. konsertti-, teatteri-, jalkapallo- musikaali ym. liput)

- Huomattavaa on, että lääkärintodistus ei vaikuta peruutusehtoihin. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo matkan varausvaiheessa. Matkavakuutuksen ehtoihin on syytä kiinnittää eritystä huomiota, koska eri vakuutusten peruutusturvan kattavuudessa voi olla merkittäviä rajoituksia ja eroja.

Peruutuskulut saattavat poiketa yllämainituista oleellisestikin, jos käytetään tarjoushintaisia lentolippuja ja hotelleja. Tästä mainitaan erikseen varausvahvistuksessa. Maksaessaan matkan tai sen osan asiakas sitoutuu varausvahvistuksessa vahvistettuihin peruutusehtoihin.

Kouvolan Matkatoimisto Oy ei vastaa urheilu- ja kulttuuritapahtumien peruutuksista tai niiden ajankohtien siirrosta. Mikäli tapahtuma peruutetaan tapahtuman järjestäjien toimesta, palautetaan pääsylippujen osuus. Mikäli asiakas haluaa peruuttaa myös muut matkajärjestelyt, peritään niiden osalta todelliset toteutuneet kulut.

MUUTOKSET JA MATKASOPIMUKSEN LUOVUTUS

Muutoksia matkavaraukseen voi tehdä matkan tilaaja.

Matkustajan käyttäessä YME 7. kohdan mukaisia muutos- ja luovutusoikeuksia, veloitamme muutoksista ja luovutuksesta aiheutuneet todelliset kulut sekä toimistokulun 100 €/ henkilö. Muutoksista aiheutuvista kuluista vastaavat luovuttaja eli alkuperäinen matkustaja sekä luovutuksensaaja eli uusi matkustaja yhteisvastuullisesti. Useissa tapauksissa matkustajan nimenmuutos ei ole mahdollinen erikoishintaisiin lento- ja hotellivarauksiin, ja kirjoitetuista lentolipuista ei suoriteta takaisinmaksua. Jo alkaneeseen matkaan ei voi tehdä muutoksia. Lennot täytyy käyttää kokonaisuudessaan, siinä järjestyksessä kun ne on lentolippuun merkitty. Jos jotain lentoa ei lipusta käytetä, lentoyhtiö voi peruuttaa loput käyttämättömät lennot pois.

MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS HINNAN MUUTOKSIIN

Pidätämme oikeuden muuttaa matkan hintaa loppumaksun yhteydessä, mikäli matkan hinnoittelun jälkeen (YME 8.)

  • verot ja julkiset maksut ovat muuttuneet
  • matkan kustannuksiin vaikuttava valuuttakurssi on muuttunut
  • tai kuljetuskustannuksissa on tapahtunut muutos, joka johtuu polttoaineiden ja muiden energialähteiden hinnan muutoksista

MATKATAVARAT

Matkatavaroiden kuljetuksessa sovelletaan ko. kuljetusyhtiöiden voimassaolevia määräyksiä, jotka ovat saatavilla pyynnöstä.

PALUULENNON AIKATAULU

Asiakas on velvollinen tarkistamaan/vahvistamaan kohteessa paluulentonsa aikataulun hyvissä ajoin ennen paluumatkaa. Jos asiakas laiminlyö tämän velvollisuuden ei Kouvolan Matkatoimisto Oy ole vastuussa paluulennon menettämisestä ja siitä aiheutuneista kuluista.

VAKUUTUKSET

Matkojen hintoihin ei sisälly vakuutuksia. Matkustajan on itse huolehdittava siitä vakuutusturvasta, jonka hän katsoo matkalla tarvitsevansa esim. matka-, matkatavara-, tapaturma-, tai vastuuvakuutuksien muodossa. Suosittelemme peruutusturvan sisältävän vakuutuksen hankkimista jo matkaa varattaessa.

PASSI, VIISUMI JA ROKOTUKSET

Matkustaja hankkii itse passin, viisumin ja tarvittavat rokotukset sekä vastaa niiden kustannuksista. Matkanjärjestäjän on kuitenkin annettava asiakkaalle yleiset tiedot kohdemaan passi- ja viisumimääräyksistä, mukaan lukien keskimääräinen viisumin hankkimisaika. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi.

VIRHEILMOITUS

Matkustaja ei voi vedota virheeseen matkan jälkeen, ellei hän ilmoita virheestä Kouvolan Matkatoimistolle matkalla ollessaan ja kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata matkan aikana, on ilmoitettava Kouvolan Matkatoimistolle niin pian kuin mahdollista. Matkaa koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti viimeistään kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. (YME 12.4.)
Päivystysnumero matkan aikana on +358 40 550 2887.

YKSITTÄISET LENNOT, MAJOITUS- TAI KULJETUJÄRJESTELYT

Kouvolan Matkatoimiston myymiin yksittäisiin lentoihin, majoitus- tai maakuljetusjärjestelyihin, joihin ei liity muita palveluita, ei sovelleta matkapalveluyhdistelmistä annetun lain ehtoja. Mahdolliset muutokset, peruutukset ja takaisinmaksut tapahtuvat kulloinkin voimassaolevien palveluntuottajien ehtojen mukaan. Näissä tapauksissa Kouvolan Matkatoimisto toimii välittäjänä noudattaen voimassaolevaa palveluhinnastoa.

MATKANJÄRJESTÄJÄN VASTUU  

Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat force majeure -syistä, lakkotilanteista, luonnon katastrofeista, poliittisista selkkauksista tai muista vastaavista tilanteista (YME 16.).

Matkanjärjestäjä ei vastaa esitteessä tai kotisivuilla mahdollisesti olevista painovirheistä eikä esitteessä tai kotisivuilla mainittujen ulkopuolisten internet-sivujen sisällöstä. Kouvolan Matkatoimisto varaa oikeuden muuttaa kotisivu- tai esitetietoja. Kuljetuksiin osallistuvien lentoyhtiöiden vastuu on rajattu kuljetusehtojen edellyttämällä tavalla.

MUUN LAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA SAADUN KORVAUKSEN VÄHENTÄMINEN

Jos matkustajalle on myönnetty korvausta tai alennusta matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön tai kansainvälisten yleissopimusten nojalla, korvauksen määrä on  vähennettävä näiden ehtojen nojalla myönnettävästä korvauksesta. Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan muilta tahoilta saamistaan matkapaketin virheeseen liittyvistä hyvityksistä Kouvolan Matkatoimistoon.

LENTOJEN PERUUNTUMISET JA YLIVARAUKSET

Jos matkustaja jää lennon ylivarauksen vuoksi pois lennolta, on lentoyhtiön pyrittävä ns. ylivarausasetuksen nojalla hakemaan ensin vapaaehtoisia, jotka voisivat jäädä lennolta pois. Lentoyhtiö maksaa tällöin sovitun korvauksen asiakkaalle. Tämän lisäksi lentoyhtiö joko uudelleen reitittää matkustajan tai maksaa hänelle lentomatkan hinnan takaisin matkustajan oman valinnan mukaan. Jos vapaaehtoisia ei löydy riittävää määrää, on lentoyhtiön valittava lennolta poisjäävät itse. Tällöin lentoyhtiö joutuu maksamaan asiakkaalle asetuksen mukaisen vakiokorvauksen.
Jos lento on osa matkapakettia, voi myös matkanjärjestäjä joutua maksamaan matkustajalle valmismatkalain ja siihen pohjautuvien ehtojen mukaisesti hinnanalennusta tai vahingonkorvausta niistä virheistä, jotka ovat syntyneet ylivarauksen vuoksi. Matkanjärjestäjälle ei kuitenkaan synny mitään vastuuta niiden matkustajien osalta, jotka ovat jääneet VAPAAEHTOISESTI pois sovitulta lennolta. Matkustajalla ei näin ollen oikeutta saada matkanjärjestäjältä takaisin valmismatkaan kuuluneiden muiden palvelujen (kuten majoituksen tai autonvuokran) hintaa, mikäli hän itse valitsee lennolta poisjäämisen. Sama voi koskea tilannetta, jossa matkustaja valitsee lennon peruuntumistilanteessa matkan hinnan takaisinmaksun uudelleenreitityksen sijasta.

VAKUUS

Kaikki Kouvolan Matkatoimiston räätälöidyt matkapaketit matkat ovat matkapaketteja, joista matkanjärjestäjä on asettanut vakuuden Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV), Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki, puh. 029 505 3000, kirjaamo@kkv. fi ja rekisteröitynyt sen vakuusrekisteriin: 3209/00/MjMv
Kouvolan Matkatoimisto on Suomen Matkatoimistoalan Liiton jäsen, jäsennumero 28997.

VASTUULLINEN MATKANJÄRJESTÄJÄ

Kouvolan Matkatoimisto Oy
Osoite: Asemakatu 1, 45100 Kouvola
Puhelin:  05-744 3100
Sähköposti: matkat@kouvolanmatkatoimisto.fi
Y-tunnus: 0638666-1

Nämä erityisehdot ovat voimassa toistaiseksi tai kunnes uudet Erityisehdot julkaistaan.


© 2024 | Kouvolan Matkatoimisto Oy